termékek

Oktatás, képzés

Országos kapacitásfejlesztés

Cégünk munkatársai aktívan közreműködnek a hazai egyetemek és kutató intézmények szakmai életében a következő területeken:

Bay Zoltán Intézet (Szeged)

  • szénhidrogénekkel szennyezett talajok kármentesítése (kutatási projekt)
  • adszorbens anyagok speciális piaci hasznosíthatóságának lehetőségei (pályázat)

Óbudai Egyetem

  • TDK és diplomaterv konzultáció
  • nagyenergiasebességű alakítások tantárgy (vendégelőadás)

Pannon Egyetem

  • thermálvíz-tisztítási közös kutatás

Budapesti Műszaki Egyetem

  • víztisztítási kutatások

Neumann János Egyetem

  • robbantásos és elektromágneses fémalakítási bemutatók, gyakorlatok tartása